Anonim

Raționamentul analitic este un termen care se aruncă destul de mult. Examinările standardizate spun că testează capacitățile de raționament analitic, iar școlile se laudă că își învață elevii raționamentul analitic. Poate determina observatorul să întrebe "Ce este exact raționamentul analitic și de ce este atât de important?" Pe scurt, raționamentul analitic este capacitatea de a recunoaște și determina sensul tiparelor într-o varietate de informații.

Analiză

Raționamentul analitic se referă la capacitatea de a privi informația, fie că este de natură calitativă sau cantitativă și de a discerne tiparele din informație. Ce tipar exact încearcă să discerne individul depinde de elementul pentru care este interesat. Modelul ar putea fi structura pe care autorul informației o folosește pentru a structura un argument sau tendințele unui set mare de date. Prin învățarea metodelor de recunoaștere a acestor tipare, indivizii pot extrage mai multe informații dintr-un text sau set de date decât cineva care nu folosește raționamentele analitice pentru a identifica tiparele mai profunde.

Cantitativ

Școlarizarea formală folosește atât abordări calitative, cât și cantitative pentru a dezvolta abilități de raționament analitic la elevi. Când elevii învață matematica, ei învață natura numerelor și regulile care dictează comportamentul lor. Ei învață valorile rezultate ale numerelor pozitive și negative care lucrează împreună într-o varietate de operațiuni, precum și modalități de reamenajare a numerelor pentru a rezolva o cantitate necunoscută în ecuație. În cele din urmă, studenții vor folosi aceste cunoștințe pentru a nu doar să recunoască tiparele numerice la vedere, dar să știe când să aplice ecuații complexe seturilor de date pentru a-și potoli modelele de bază.

Articole similare

Tipuri de abilități intelectuale Care sunt scorurile GMAT bune? Care este media EFC? Funcțiile conjuncțiilor în scrierea argumentativă engleză

Calitativ

Raționamentul analitic poate fi aplicat informațiilor calitative, cum ar fi un eseu argumentativ. Un astfel de eseu este similar cu o ecuație. Se folosește retorica pentru a spune una plus două este egală cu trei, doar autorul definește ce sunt „unul”, „doi” și „trei”. În școală, profesorii de artă lingvistică și retorică instruiesc elevii asupra diferitelor structuri scrise pe care autorii le pot folosi pentru a construi un argument valid și coerent. Atât studiind exemple ale acestor structuri în opera altor autori, cât și folosind ele însele aceste structuri pentru a scrie eseuri, elevii vor învăța să vadă un paragraf nu ca o masă de cuvinte, ci ca o structură retorică în care autorul introduce cuvinte.

Utilizare

Prin descompunerea modelului de bază într-un argument scris, cineva poate găsi puncte slabe în argument sau poate descoperi dacă întregul argument nu are sens, deoarece nu folosește o progresie logică valabilă. Un analist cantitativ poate descompune datele în tipare pentru a discerne informațiile, cum ar fi dacă o scădere a vânzărilor face parte dintr-un model sezonier de urări și coborâșuri sau parte dintr-o tendință descendentă mai mare de care o afacere ar trebui să fie îngrijorată. Învățând să recunoască aceste tipare atât în ​​numere, cât și în argumente scrise, o persoană obține cunoștințe cu privire la informațiile pe care le va lipsi cineva care pur și simplu ia informația la valoarea nominală.