Anonim

Economia, studiul producției și transferului de avere, este o știință în sine. Cu toate acestea, domenii suplimentare ale științei influențează adesea modul în care sunt efectuate studiile în economie. De la biologie la fizică, domeniul economiei este gazdă pentru ecuații și teorii care se ocupă de multe discipline. Aceste discipline se îmbină pentru a crea o imagine mai exactă a modului în care funcționează banii și bunurile în societate.

Fizică și economie

Fizica și economia au dezvoltat legături atât de strânse încât un sub-câmp cu totul nou a format denumirea de econofizică. Econofizica utilizează modelări statistice dezvoltate de către fizicieni pentru a analiza diverse aspecte ale finanțelor, inclusiv comportamentul pieței și distribuția averii. Folosind astfel de modele statistice, economiștii sunt capabili să izoleze și să studieze factori specifici în comportamentul unei piețe, determinând importanța anumitor elemente pentru stabilitatea pe termen scurt și lung. Astfel de ecuații pot ajuta, de asemenea, economiștii să dezvolte tehnici și instrumente mai puternice de gestionare a riscurilor, contribuind la informarea bine a instituțiilor financiare cu privire la dinamica schimbării unei piețe complexe.

Biologie și economie

Multe teorii din biologie au fost aplicate și la economie. Unul dintre aceștia este selecția naturală, în care se crede că evoluția favorizează persoanele care sunt cel mai bine adaptate la o situație. În economie, luarea rațională a deciziilor este un model similar în care indivizii caută alegeri care să conducă la cele mai bune. În ambele contexte, indivizii potriviți cel mai bine pentru un mediu - fie unul ecologic sau economic - prospera. De asemenea, sunt împărtășiți de biologi și economiști, teoria jocurilor, în care pot fi modelate numeroasele variabile ale unei anumite situații. Pentru biologi, teoria evoluției jocului ajută la determinarea factorilor care afectează evoluția. Pentru economiști, teoriile de jocuri similare ajută la delimitarea factorilor care ar putea afecta stabilitatea pieței.

Articole similare

Diferența dintre microeconomie și economia managerială Cât de importantă este economia pentru societate? Teme de documente de cercetare pentru știința fizică Cei mai buni minori pentru majoritatea ingineriei chimice

Chimie și economie

Chimia afectează adesea economia la nivel practic. În special, chimia ecologică, dezvoltarea de materiale regenerabile sau netoxice și surse de energie, determină schimbări în economie și comerț. Analiza cost-beneficiu a acestor noi materiale include elemente de chimie și economie. Cât de mult poate cântărea un anumit material asupra mediului înconjurător din punct de vedere chimic față de costul său monetar. În acest fel, creșterea stimulentelor și subvențiilor fiscale pentru cercetarea și dezvoltarea chimiei ecologice a schimbat fundamental modul în care se desfășoară economia atât la nivel de stat, cât și la nivel federal.

Ecologie și economie

Ecologia este studiul modului în care interacționează organismele și mediile. Economia ecologică, după cum sugerează și numele, are ca scop înțelegerea interacțiunii dintre ecologie și economia umană. Concret, acest domeniu se referă la modul în care economia și ecologia au evoluat împreună într-un anumit mediu. Economia ecologică se poate concentra pe probleme de sustenabilitate, dar preocuparea sa principală este aceea de alocare echitabilă și eficientă a resurselor, atât pentru oameni, cât și pentru mediile în care locuiesc.